Wijkteam zoekt samenwerking

Interview met Arnold Bregman, wijkteam Kralingen/Crooswijk

Arnold Bregman is maatschappelijk werker in het Wijkteam Kralingen-Crooswijk en maakt daarbij deel uit van een ambassadeursgroep die vanuit het wijkteam de contacten met de diverse religieuze instellingen binnen de wijk zoekt en onderhoudt. De gemeente Rotterdam wil namelijk samenwerken met kerken en moskeeën om de hulpverlening aan (kwetsbare) Rotterdammers te verdiepen en hun netwerk te versterken.

Wijkteam Kralingen-Crooswijk

Arnold is in 2006 als maatschappelijk werker begonnen in Rotterdam ‘op Zuid’ en in 2012 naar Noord gekomen. In de wijk Kralingen-Crooswijk werkt hij voor DOCK, een organisatie die actief is op het gebied van buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk.

Arnold: “Wijkteams opereren onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ze bestaan uit een groot aantal hulpverleners vanuit verschillende disciplines, waardoor ze volwassenen en kinderen met diverse sociale en psychosociale hulpvragen goed kunnen ondersteunen.”

“Religieuze organisaties kunnen juist die hulp bieden waar onze ondersteuning eindigt.”

© fotografie Sjaak Boot

Hechte samenwerking maakt meer mogelijk

“Het eerste loket vanuit de gemeente voor de hulpvragen van burgers zijn de Vraagwijzers in de wijk”, vertelt Arnold. “Zij verwijzen burgers door naar (collectief) aanbod in de wijk en/of het wijkteam. De ondersteuning vanuit het wijkteam is voor een bepaalde tijd. Bij ons geldt: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Ons doel is de mensen voldoende in hun kracht te zetten zodat ze zelfstandig verder kunnen, al of niet gebruikmakend van het eigen familie-, vrienden- of buurtnetwerk. Want we leven in de stad niet alleen, maar met en voor elkaar.

Zo kunnen wij mensen die extra aandacht en netwerk nodig hebben, doorverwijzen naar diaconale initiatieven zoals die onder Rotterdam Dorst actief zijn. Het is mijn taak om deze initiatieven in kaart te brengen, contact met ze te leggen en dit contact te onderhouden.”

Koudwatervrees

“Binnen de wijkteams merk ik soms best wat ‘koudwatervrees’ om mensen door te verwijzen naar religieuze organisaties. Want gaat het alleen om hulp verlenen of om zieltjes winnen? Toch kunnen deze organisaties juist die gesprekken en hulp bieden waar onze hulp niet verder kan. Het wijkteam biedt hulp bij zowel materiële als immateriële hulpvragen. De immateriële hulpvragen kunnen gaan over zingeving. Dat kan betekenen dat wij op een gegeven moment de hulpvrager doorverwijzen naar een plaatselijke kerk of moskee.

© fotografie Sjaak Boot

“Welzijnsland is steeds in beweging. De kerken en andere religieuze instellingen zijn en blijven de constante factoren voor de Rotterdammers in de wijk.”

Arnold Bregman

Dorst als in ‘Durven’ is voor mij…

“Durf als hulpverlener de religieuze partijen in te schakelen wanneer jouw cliënt met zingevingsvraagstukken rondloopt of ‘gewoon’ om een praatje of contact verlegen zit.”

Dorst als in ‘Behoefte hebben aan’ is voor mij…

“Dat we nog meer en beter samenwerken met initiatieven die ons aanbod aanvullen en mensen blijvend kunnen ondersteunen.”