Hulplijn Corona hulpvragen

17 mrt 2020

Goedeburenbuurt-plan Rotterdam Noord

In het gebied Rotterdam Noord heeft SOL met haar netwerkpartners het Corona #Goedeburenbuurt-plan opgesteld, een gezamenlijke aanpak voor “eerste hulp voor ouderen en kwetsbare bewoners”. Het plan is erop gericht om hulpvragen enerzijds en mensen en organisaties die hulp aanbieden anderzijds, met elkaar te verbinden.
Ouderen en kwetsbaren kunnen hulp vragen via de Hulplijnnummers 06-42171451 en 06-11886979 voor boodschappen, medicijnen ophalen, honden uitlaten, ontbrekende zorg, wegvallende thuiszorg, warme maaltijd, etc.
Mensen die even willen kletsen omdat ze zich alleen voelen kunnen terecht bij de Even kletsen telefoon 06-40835071 en 06-59905499.

Wil je helpen? Graag! Je kunt je aanmelden via ouderenwerk@solnetwerk.nl.