VacatureCoördinator Open Huis Crooswijk

Wijkpastoraat Crooswijk

Coördinator Open Huis Crooswijk
in Rotterdam (24 uur / 0,67 fte)

Over het Open Huis Crooswijk
Het Open Huis Crooswijk is gevestigd aan de Nieuwe Crooswijkseweg 82. Het is een centraal punt in de wijk Crooswijk. Het Open Huis is een project van en wordt gesteund door het Laurenpastoraat (PKN, www.kerkenindelaurens.nl/laurenspastoraat). Met dit project willen we een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van de bewoners van de Rotterdamse wijk Crooswijk. Wij richten ons daarbij met name op die bewoners, die af en toe in hun leven simpelweg een steuntje in de rug vragen om de regie weer in eigen handen te kunnen nemen. Daarbij gaan wij altijd uit van de kracht van de mensen zelf en wij doen dit vanuit de overtuiging dat wij geroepen zijn elkaar tot zegen te zijn. Samenleven doe je met elkaar en samen kunnen we er ook iets moois van maken. Het Open Huis wil daarom bovenal ontmoetingen tussen bewoners stimuleren en mogelijk maken en bewoners betrekken bij het werk in het Open Huis.

Organisatie
In het Open Huis is voor acht uur ook een andere coördinator werkzaam. Daarnaast zijn er nog 25 vrijwilligers bij dit project betrokken. In verband met uitbreiding van de taken wordt nu een tweede coördinator gezocht. Deze nieuwe coördinator zal zich met name richten op het opzetten van nieuwe activiteiten en de huidige coördinator ondersteunen bij de al bestaande activiteiten om die op termijn over te kunnen nemen. De nieuwe coördinator zal in dienst komen van het College van Diakenen van Hervormd Rotterdam-Centrum en zal werken namens het Laurenspastoraat. Voor de aansturing en ondersteuning van het Open Huis is door het Laurenspastoraat een Stuurgroep ingesteld. De coördinatoren werken onder verantwoordelijkheid van deze
Stuurgroep.

Huidige activiteiten en taken in Het Open Huis:

 • Eetclub
 • Inloopmiddagen
 • Creaclub
 • Bingo-middagen
 • Breiclub
 • Meewerken met andere initiatieven in de wijk bijvoorbeeld door deelname aan de ‘Week tegen Eenzaamheid’
 • Faciliteren van de Voedselbank
 • Verwijzing naar Schuldhulpverlening (b.v. Budgetmaatjes)
 • Doorverwijzing naar taallessen
 • Hulp bij het lezen en invullen van brieven en formulieren
 • Organiseren van Zomeruitstapjes en Vakantieweken (in samenwerking met Stichting Goud van Noord in de Stichting Kindervakantieweken)
 • Kerkcafé
 • Pastorale zorg voor wijkbewoners en vrijwilligers die dat willen of nodig hebben in samenwerking met de Laurenspastor

Werkzaamheden van de coördinatoren:
• Coördineren en samen met vrijwilligers begeleiden van de lopende activiteiten
• Kerkcafé leiden en pastorale zorg verlenen
• Initiëren van nieuwe activiteiten, eventueel in samenwerking met andere organisaties, in overleg met de Stuurgroep
• Waar bezoekers aangeven ondersteuning nodig te hebben, samen met hen te zoeken welke ondersteuning op dat moment gewenst is
• Deze ondersteuning te bieden waar mogelijk en waar nodig hiervoor door te verwijzen naar overheid, instanties en professionele organisaties
• Coachen van vrijwilligers en werven van nieuwe vrijwilligers
• Bijdragen aan de bewustwording in de samenleving van de positie waarin veel bewoners van de wijk Crooswijk zich bevinden
• Met en voor de bewoners van de wijk Crooswijk hun stem versterken naar overheid en instanties
• Samenwerken met andere initiatieven in en buiten de wijk Crooswijk

Het profiel.
De coördinator die we zoeken…

 • heeft een HBO werk- en denkniveau
 • heeft een opleiding en/of ervaring op het gebied van maatschappelijk of pastoraal werk
 • is cultureel sensitief, sociaal en kan goed samenwerken
 • is empathisch, kan zich inleven in de situatie van de ander
 • is betrouwbaar en discreet
 • is creatief en initiatiefrijk
 • durft verantwoordelijkheid te nemen
 • respecteert de protestants-christelijke grondslag van het Open Huis Crooswijk
 • is flexibel beschikbaar
 • heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met het werken volgens de presentietheorie

Wij bieden:

 • uitdagend en betekenisvol werk in een inspirerende omgeving
 • een dienstverband voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging
 • salaris conform cao Sociaal werk, schaal 8 (o.b.v. fulltime €2867 – €4086), inschaling op
  basis van werkervaring.

Meer informatie over deze vacature kunt u opvragen bij:
Harold Schorren, Laurenspastor, 06-15195149

Sollicitaties kunt u richten aan: ds. Harold Schorren, predikant@laurenspastoraat.nl. De
sollicitaties ontvangen we graag uiterlijk zaterdag 20 mei 2023.

← Terug naar de lijst