Skin Rotterdam

Het doel van SKIN-Rotterdam is officieel geformuleerd als: het ondersteunen van internationale kerken in Rotterdam en omgeving bij het vinden van een zodanige plaats in de Rotterdamse samenleving dat zij de mogelijkheid hebben om als kerkelijke gemeente optimaal te functioneren. Dit doen wij door onderling contact en gezamenlijke actie van de bij de stichting aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen te stimuleren, om zo van elkaar te leren, ervaringen en kennis uit te wisselen, en elkaar te bemoedigen.