VacatureHuiswerkbegeleiding

Wijkgebouw de Bron

Rotterdam Dorst is hét diaconale platform aan de noordoostkant van het centrum van Rotterdam. Wij geloven in een stad waar mensen gezien, gehoord en in hun kracht gezet worden. Waar er ruimte is voor hoop, liefde en gelijkwaardigheid.

Rotterdam Dorst is een jong initiatief met stevige wortels. Wij zijn een platform, verbinder en katalysator van en voor diaconale initiatieven in Rotterdam Noord. Want wij geloven dat Jezus Christus mensen oproept om de zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving op te pakken.
Wij zijn een ‘doe-machine’. Een netwerk waarin we met en van elkaar leren. Hier experimenteren we met nieuwe werkvormen en zoeken we naar manieren om iedereen te betrekken bij de maatschappij. Rotterdam Dorst is een initiatief van de centrale diaconie van de hervormde kerk in Rotterdam-Centrum.

De vacature

In Wijkgebouw de Bron wordt iedere donderdagmiddag huiswerkbegeleiding gegeven aan kinderen uit groep 6 t/m 8. Deze begeleiding vindt plaats in een goede samenwerking met De Waalse school en onder leiding van de kinderwerker van De Bron. Om het werk voort te kunnen zetten is een extra team nodig van 2 à 3 vrijwilligers.

Wat we vragen:

  • Het spreekt je aan om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
  • Commitment om eenmaal per twee weken op donderdag beschikbaar te zijn van 15:00 - 17:00 uur.
  • Een kindgerichte houding met respect voor verschillende culturele en religieuze achtergronden
  • De bereidheid om op onze kosten een VOG aan te vragen.
  • Het waarborgen van anonimiteit en geheimhouding.

Wat we bieden:

  • Een plek om jouw kennis en ervaring in te zetten voor wijkbewoners die een steuntje nodig hebben.
  • Een inwerkperiode door een ingewerkte collega-vrijwilliger.
  • Een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersverzekering.

Meer weten?

Aarzel niet en bel of mail Roeland Dam, kinderwerker in Wijkgebouw De Bron: roeland@wijkgebouwdebron.nl, 06 28 25 09 72.

← Terug naar de lijst