Netwerk Nieuw Rotterdam

Wij geloven dat jongeren dé oplossing zijn voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Wij inspireren en activeren jongeren tussen de 12 en 27 jaar van verschillende culturele en religieuze achtergronden. Iedereen mag meedoen! We organiseren allerlei hulpactiviteiten zoals disco dansen met ouderen, spelletjes middagen in het AZC of koken voor daklozen. Ook is het mogelijk om een maatje te worden, huiswerkbegeleiding te geven of te helpen met praktische klusjes. Samen vormen we een netwerk waar jongeren elkaar ontmoeten en inspireren om zich op een unieke manier in te zetten voor de stad met de waardevolle talenten die zij hebben. Een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen en vrienden te maken.