Wijkgemeente De Samaritaan

Hart voor God, voor de stad, voor elkaar


Wijkgemeente De Samaritaan is een gastvrije kerk in het Liskwartier. In de kerkdiensten op zondag (10 uur en 17 uur) is iedereen van harte welkom. Daarbij zet De Samaritaan zich ook op andere manieren in voor een leefbare wijk. Dat doet ze samen met andere netwerkpartners in het Wijknetwerk Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier-Provernierswijk-Agniesebuurt.

In de Samaritaan zijn veel kinderen. Eens per twee weken op vrijdagmiddag is er de Ontdekclub, een kinderclub voor alle kinderen van de wijk. Ook is er een goede samenwerking met de Juliana van Stolbergschool.


De Samaritaan is uitgiftepunt van de Voedselbank, uitgifte van voedsel vindt plaats op dinsdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur.

De Samaritaan (Opstandingskerk) aan het Lisplein.

René van Loon

Predikant

010 - 4426280

renevanloon@samaritaan.org

Contactgegevens

Wijkgemeente De Samaritaan
Lisplein 1 (Opstandingskerk)

3037 AP Rotterdam

Kijk voor meer info, activiteiten openingstijden op www.samaritaan.org


Rotterdam Dorst, diaconaal platform Rotterdam Noord. Postadres: Hang 7, 3011 GG Rotterdam

Contactpersoon: Fred Kappinga: fred@rotterdamdorst.nl | 06 21 21 27 26