Deelnemers

Rotterdam Dorst is een jong initiatief met stevige wortels. Wij zijn een platform van diaconale initiatieven in Rotterdam Noord.

Baptistengemeente Rotterdam-Centrum

Inloophuis
De Paraplu

Wijkgebouw
De Bron

Wijkpastoraat
Crooswijk

Bless Oude Noorden

Stichting
Nuestra Casa

Noorderlicht
Rotterdam

The Innercity Project

Kingswork

Wijkgemeente Prinsekerk

Wijkgemeente
De Samaritaan

Wijkpastoraat
Oude Noorden

De Schutse

Pinkstergemeente Kom en Zie

GKV 010

Rotterdam Dorst, diaconaal platform Rotterdam Noord. Postadres: Hang 7, 3011 GG Rotterdam

Contactpersoon: Fred Kappinga: fred@rotterdamdorst.nl | 06 21 21 27 26